Interrupción do servizo | 01/08/2019 | 16:25

Interrupción do servizo desta sede entre as 9:00 e as 13:00 horas do sábado 3 de agosto

Data de inicio: 9:00 horas do sábado 3/8/2019
Data estimada de fin: 13:00 horas do sábado 3/8/2019
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo