Interrupción do servizo | 10/04/2019 | 11:25

Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do xoves 11/4/2019

Data de inicio: 7:00 horas do xoves 11/4/2019
Data estimada de fin: 8:00 horas do xoves 11/4/2019
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo