Incidencia | 15/02/2019 | 16:20

Solucionouse a incidencia que modificaba o modo de presentación do procedemento IN614C

Finalizaron correctamente as tarefas de actualización coas que se solucionou a incidencia que modificaba temporalmente o modo de presentación do procedemento IN614C - Rexistro de instalacións eléctricas de baixa tensión.

Desculpe as molestias que isto puido terlle ocasionado.

Incidencia