Incidencia | Fri Feb 15 12:15:00 CET 2019

Modifícase temporalmente o modo de presentación do procedemento IN614C - Rexistro de instalacións eléctricas de baixa tensión

Unha incidencia técnica temporal está impedindo a carga do arquivo XML da aplicación FEGA-PC nas solicitudes do procedementos IN614C - Rexistro de instalacións eléctricas de baixa tensión.
 
Mentres tanto, para poder finalizar a presentación electrónica é necesario cubrir os datos da solicitude de forma manual.
 
Desculpe as molestias que isto poida ocasionarlle.

Incidencia