Modificación de prazo | Fri May 25 11:45:00 CEST 2018

Amplíase ata o 30 de maio o prazo para formular reclamacións no procedemento ED001A

O prazo para formular reclamacións á lista provisoria de persoas admitidas e excluídas no ED001A - Procedemento selectivo de ingreso e acceso aos corpos docentes de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional e mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades da Comunidade Autónoma de Galicia amplíase ata o 30 de maio de 2018.

Modificación de prazo Administracións públicas Cidadáns