Modificación de formulario | Tue Apr 17 16:30:00 CEST 2018

Modificación no formulario do procedemento MR446A

Realizouse un cambio no formulario do procedemento MR446A – Axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia, consistente na incorporación dunha suma na columna SVF da táboa "Estudo de custos das operacións incluídas no plan", que se atopa na páxina 5 do Anexo I.

Debido a esta modificación, antes de realizar a presentación electrónica do borrador é necesario editalo para que a suma incorporada se calcule automaticamente.

Modificación de formulario Cidadáns Empresas e profesionais