Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
10 febreiro 2017 | 08:00

A alta en Chave365 pode xestionarse en 365 puntos de toda Galicia

Desde o venres 10 de febreiro xa é posible solicitar a alta no servizo de identificación e sinatura fácil Chave365 en 13 centros de saúde máis, situados na provincia de Pontevedra. 

Coa incorporación destes centros sanitarios, son xa 365 os puntos distribuídos por toda Galicia que están habilitados como centros acreditadores do servizo de claves concertadas da Administración xeral e do sector público autonómico. En http://www.xunta.gal/chave365/solicitude pode localizar as oficinas no mapa. Ademais, a alta pode realizarse a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Actualmente o sistema pode usarse en máis de 1.000 procedementos da sede electrónica e na plataforma é-Saúde.

Para a súa utilización nesta última, e independentemente da canle utilizada para a alta no servizo Chave365 (sede electrónica, rexistros da Xunta de Galicia ou centros de saúde), será necesario acudir a calquera dos centros de saúde e hospitais habilitados do Servizo Galego de Saúde.
 

Fondo Europeo de desenvolvemento rexional