Identificación e titularidade da sede

A sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal é o enderezo electrónico desde o cal vostede pode acceder, en condicións seguras, á información e servizos electrónicos que o goberno galego pon á súa disposición.

Aberta as 24 horas e durante os 365 días do ano

A titularidade desta sede electrónica correspóndelle á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia.

Correspóndelle á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia a xestión e coordinación da estrutura e dos contidos comúns da sede electrónica, así como a subministración e xestión dos medios tecnolóxicos corporativos que a conforman.

A sede electrónica da Xunta Galicia créase e regúlase polo Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

O ámbito de aplicación da sede electrónica da Xunta de Galicia comprende a totalidade dos órganos da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, tal como recolle o artigo 1 da Orde do 15 de setembro de 2011 pola que se aproba a posta en funcionamento da sede electrónica da Xunta de Galicia.