Calendario e hora oficiais 2022

Data e hora oficiais

A sede electrónica da Xunta de Galicia réxese pola data e hora oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia. Á súa vez, o rexistro electrónico da Xunta de Galicia réxese, para os efectos do cómputo dos prazos, pola data e hora oficiais desta sede electrónica.

A sincronización da data e a hora da sede realízase co Real Instituto e Observatorio da Armada (ROA). Para calquera trámite que se realice desde esta sede, serán a data e hora oficiais que aquí se sinalan as que teñan validez legal, e non as do equipo desde o cal se efectúa o trámite. É necesario actualizalas cando se queira ter certeza da data e da hora nun momento dado.

Calendario de días inhábiles 2022

Considéranse inhábiles, para os efectos do cómputo de prazos, os sábados, os domingos e os días declarados como festas laborais.

Para o 2022, na Comunidade Autónoma de Galicia, son os que figuran no artigo 1 do Decreto 97/2021, do 10 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2022 e na columna "Galicia" do anexo da Resolución de 14 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2022:

 • Aninovo: 1/1/2022
 • Epifanía do Señor (Día de Reis): 6/1/2022
 • Xoves Santo: 14/4/2022
 • Venres Santo: 15/4/2022
 • Día das Letras Galegas: 17/5/2022
 • San Xoán: 24/6/2022
 • Día Nacional de Galicia: 25/7/2022
 • Asunción da Virxe: 15/8/2022
 • Festa Nacional de España: 12/10/2022
 • Todos os Santos: 1/11/2022
 • Día da Constitución Española: 6/12/2022
 • Inmaculada Concepción: 8/12/2022